GWARANCJA

GWARANCJA XXL - 3-LETNIA 

Nasze elektronarzędzia zachowują swoją funkcjonalność przez bardzo długi czas.

A ponieważ rzadko wymagają naprawy, Dnipro-M zapewnia swoim klientom 3-letnią gwarancję. Po rejestracji zwykła gwarancja dla klientów prywatnych zostaje przedłużona do 3 lat. Warunkiem jest okazanie dokumentu zakupu wraz z kartą gwarancyjną.

Rejestracja jest możliwa w ciągu 4 tygodni od daty zakupu.

Dnipro-M Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałkowska 58 w Warszawie, udziela gwarancji na oferowane przez siebie towary na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

Gwarancją objęte są wyłącznie produkty wprowadzone na rynek przez Dnipro-M Sp. z o.o.

1.      Okres gwarancyjny:

a.      12 miesięcy od daty zakupu w przypadku użytku profesjonalnego;

b.      24 miesiące, licząc od dnia zakupu, w przypadku zastosowania konsumenckiego;

c.      36 miesięcy, jeśli urządzenie jest zarejestrowane w programie gwarancyjnym na 3 lata i na warunkach tego programu.

d.      W przypadku innych kampanii reklamowych - na warunkach wynikających z poszczególnych dokumentów.

2.     Gwarancja zostanie zachowana po dostarczeniu przez Klienta:

a.     Produkt do reklamacji z oryginalną tabliczką.

b.      Oryginał lub kopia potwierdzenia zakupu.

c.       Oryginalna, poprawnie wypełniona karta gwarancyjna (tj. Zawiera numer seryjny produktu, datę zakupu oraz pieczęć punktu sprzedaży).

d.      Karta gwarancyjna 3 letnia - w przypadku reklamacji z gwarancją 3 letnią.

3.      Warunkiem uznania gwarancji zgodnie z warunkami niniejszego dokumentu jest:

a.      Użytkowanie urządzenia objęte gwarancją zgodnie z instrukcją obsługi, przepisami BHP oraz przeznaczeniem.

b.     Uszkodzenia spowodowane ukrytymi wadami materiałowymi lub wadliwym działaniem reklamowanego urządzenia.

4.      Urządzenie do reklamacji wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć do punktu sprzedaży, w którym dokonano zakupu lub przesłać kurierem bezpośrednio do serwisu centralnego „Dnipro-M”. Warunki i sposób wysyłki opisane są na stronie internetowej www.Dnipro-M.pl w zakładce Wyślij do naprawy. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia towaru przez Nadawcę.

5.      Gwarant ma prawo wyboru sposobu spełnienia uznanych warunków gwarancji (naprawa gwarancyjna, wymiana towaru na nowy, odstąpienie od umowy).

6.      Gwarant zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie czternastu dni od daty dostarczenia uszkodzonego urządzenia do Serwisu. Okres ten może zostać przedłużony o czas niezbędny do dostarczenia niezbędnych części zamiennych.

Uwaga: Brak niezbędnej dokumentacji (do weryfikacji uprawnień gwarancyjnych) lub innych kluczowych informacji może skutkować przedłużeniem usługi o czas niezbędny do skompletowania dokumentów lub odesłaniem sprzętu na koszt odbiorcy bez żadnych napraw serwisowych;

7.      Okres gwarancji reklamowanego urządzenia wydłuża się do czasu, gdy urządzenie było w dyspozycji Serwisu Dnipro-M;

8.      Gwarancja nie obejmuje

a.      uszkodzenia zgłoszone po okresie gwarancyjnym,

b.      uszkodzenia powstałe z winy użytkownika,

c.       uszkodzenia powstałe w wyniku ingerencji osób nieuprawnionych,

d.      uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,

e.      uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem urządzenia,

f.       uszkodzenia mechaniczne i uszkodzenia w wyniku narażenia na ciała obce,

g.      uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia,

h.      uszkodzenia w wyniku działania wadliwego urządzenia,

i.       materiały eksploatacyjne, których wymiana jest konsekwencją ich zużycia (na przykład szczotki węglowe, koła zębate, uchwyty itp.)

j.      uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym doborem urządzenia lub pracą z nieprawidłowymi ustawieniami mocy.

9.      Gwarancja Dnipro-M nie uprawnia klienta do dochodzenia odszkodowania za potencjalne utracone korzyści lub koszty poniesione w związku z uszkodzeniem urządzenia;

10   Gwarancja ma charakter umowny i strony zgodnie wykluczają odmienne uregulowania.

11.   Kupujący zobowiązany jest zażądać od Sprzedającego wystawiającego towar objęty gwarancją sprawdzenia zgodności oznakowania towaru z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz sprawdzenia stanu elementów zabezpieczających na towarze.

 Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza innych uprawnień kupującego wynikających z przepisów prawa, w szczególności uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

DLACZEGO I JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ KARTĘ GWARANCYJNĄ?

Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna sprawia, że ​​szansa uznania naprawy w ramach gwarancji jest nieporównywalnie większa. Brak karty lub jej nieprawidłowe wypełnienie często powoduje, że koszty naprawy ponosi w 100% właściciel auta. Firma Dnipro-M, dla której Twoja satysfakcja jest kluczowa, będzie oczywiście elastycznie podchodzić do każdego z tych zagadnień i każdy taki przypadek rozpatrzy z osobna. Poniżej przykład poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej.

Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania, Dział Serwisu Dnipro-M jest do Państwa dyspozycji.

Product added to wishlist
Produkt dodany do porównania

Cenimy Twoją prywatność

    Dnipro-M przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij "ZAAKCEPTOWAĆ", aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Wirtualną Polskę, Zaufanych Partnerów z IAB oraz pozostałych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.